Tolvsjös Wachtel

Jag föder upp kullar på mina wachtelhundar.  Här presenterar jag de wachtelhundar som bor hos mig på Tolvsjö idag.

Wachtelhundarna "Ester", "Tip", "Janka" och "Aslan"